top of page

Mostra bipersonale a Tokyo

Shoko Okumura Eri Muranaka ​ Mostra per due persone

"Vento limpido Luna Ming" 

(Vento limpido, luna luminosa)

27 marzo-8 aprile

(dal 27 marzo all'8 aprile  2019)

 

Galleria d'arte Shinjuku Takashimaya 10F

Takashimaya Shinjuku Art Gallery​

(nell'edificio Takashimaya, 10F)

5 Chome-24 Sendagaya, Shibuya, Tokyo 151-0051

ingresso libero

invito-mostra-shinjuku.jpg
invito-mostra-shinjuku2.jpg
bottom of page